Affaire Mladenov c. Bulgarie (Requête no 58775/00) 12 octobre 2006

Срещу жалбоподателя било образувано досъдебно производство по обвинение в извършване на блудствени действия с малолетно лице на 13 юни 1991 г. На 19 февруари 1999 г. той е признат за виновен и осъден. При определяне размера на наказанието съдът в мотивите си отчита като смекчаващо   обстоятелство наред с другото и твърде дългото  наказателното производство.

Съдът приема, че е налице прекомерна продължителност на наказателния процес, започнал на 12.06.1991 г. (той обаче взема предвид като начална дата 07.09.1992 г., когато влиза в сила Конвенцията за България), и приключил с решение на ВКС на 14.12.1999 г. Той констатира, че при определяне на присъдата, наложена на жалбоподателя, вътрешните съдебни инстанции са отчели значителната продължителност на производството като смекчаващо обстоятелство, поради което, макар и да е налице известно забавяне, самият факт на констатиране на нарушението представлява достатъчно справедливо обезщетение.

Author

Write A Comment