Affaire Popov  c. Bulgarie (Requête no 48137/99), 1er décembre 2005

Съдът установява нарушение на чл. 5§1 по повод продължаването на задържането на жалбоподателя след датата 28 август 1998 г., което  е било извършено при незачитане на сроковете, предвидени във вътрешното право. Съдът приема, че задържане под стража в продължение на 1 г. и 21 дни е било прекомерно и че   „националните власти не са привели в своите решения достатъчно и относими причини, които да обосноват продължаването на задържането на жалбоподателя под стража след изтичането на определен период от време. При тези обстоятелства е безполезно да се разглежда въпросът дали производството е било водено с дължимото усърдие”(§49).На това основание той установява нарушение на чл. 5§3. Наред с това са установени две нарушения  на чл. 5§4, тъй като националният съд не е осъществил контрола, който е необходим, за да прецени основателността на задържането под стража и не е разгледал своевременно няколко молби на жалбоподателя, че е изтекъл максималният срок от 1 година за задържането. Съдът установява и нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок, както и на  чл. 13.

Author

Write A Comment