Affaire Roumen Todorov  c. Bulgarie (Requête no 50411/99), 20 octobre 2005

Съдът установява нарушение на чл. 5§3 поради прекомерна продължителност на предварителното задържане – повече от 2 години. Той констатира наред с това, че жалбоподателят е бил лишен от възможността лично да се яви пред съда и да поддържа жалбите си срещу предварителното задържане, както и че националният съд е забавил разглеждането им своевмременно, поради което намира нарушение и на чл. 5§4.

Author

Write A Comment