Affaire Slavov et autres  c. Bulgarie (Requête no 58500/10),10 novembre 2015

Жалбата е тясно свързана със събитията,свързани с т.н. операция „Медуза“, описани в жалба   Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, решение от 15 oктомври 2013.

Жалабоподатели са съпрузи и двете им малолетни деца. Г-н Даниел Славов е известен бизнесмен от гр. Варна, където живее със семейството си.

На 30 октомври 2009 г. Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство срещу неизвестен извършител поради злоупотреба с власт и присвояване на обществени средства в особено големи размери през периода  2003 – 2007 г., които са нанесли вреди  на общинския транспорт в гр. Варна. През февруари 2010 г. е разпоредено производството да бъде изпратено на Варненската окръжна прокуратура.  В хода на това производство на 31 март 2010 г. около 6 часа сутринта полиция нахлува в къщата на жалбоподателите.Всички са събудени от разбиването на вратата и виждат въоръжени и маскирани мъже, които им разпореждат да не мърдат.  Двете деца започват да викат и се разплакват. На първия жалбоподател е разпоредено да легне на пода и са му поставени белезници. След това е изведен на улицата пред дома си и също е заставен на легне на тротоара, а полицаите насочват оръжията си срещу него. Половин час по-късно същата сцена е разиграна по искане на оператор, който е изпратен да заснеме задържането, като е направен и втори дубъл с повторение и на репликите на полицаите. След това жалбоподателят е въведен обратно в дома си и в негово присъствие е извършен обиск на дома и автомобила му. В двата протокола за претърсване и изземване е посочен чл. 161, ал. 2 НПК като правно основание (т.е. без предварително разрешение на съдия като единствена възможност да се запазят доказателствата, свързани с престъпленията на първия жалбоподател). От дома и от автомобила на първия жалбоподател са иззети банкови документи, няколко мобилни телефона и два пистолета с муниции за тях. Протоколите за обиск са одобрени от съдия  същия ден в 17.00 часа.

Съдът отбелязва, че правителството не е представило определение на национален съд, от което да е видно, че е извършен контрол за законността на  претърсването и изземване на вещи от дома на жалбоподателите и да са изложени мотиви относно необходимостта от тези процесуално-следствени действия. Вместо това върху самите протоколи формално е записано „одобрявам“. Не са представени доказателства и за съществуването на друго вътрешно средство, чрез което да се оспори и провери законността и необходимостта на извършения обиск.

Европейският съд посочва, че ефективният контрол в тези два аспекта е бил още повече необходим, тъй като не е било конкретизирано какъв е предметът на извършения обиск, какво точно следва да бъде иззето. В протокола за претърсване е отбелязано единствено, че  първият жалбоподател е поканен да предостави всеки един предмет и документ, свързан със следствено дело 128/10. Твърде общият характер на формулировката се потвърждава и от многобройните вещи, които са иззети и част от които нямат никаква връзка с повдигнатите срещу първия жалбоподател обвинения, като например изземването на огнестрелните оръжия. Съдът си задава и въпроса защо при започнало досъдебно производство пет месеца по-рано прокуратурата не е поискала разрешение от съда предварително за извършването на тези процесуално-следствени действия. Независимо, че обискът е бил извършен в присъствието на първия жалбоподател, Съдът намира, че липсата на предварително дадено разрешение от съд и неосъществения ефективен  контрол   a posteriori на практика не са били достатъчни, за да се осигурят процесуалните гаранции от злоупотреба с власт от страна на органите на досъдебното производство (§149)

Това му дава основание да достигне до извода, че националното законодателство не е предоставило на жалбоподателите достатъчно гаранции срещу  произвол както преди, така и след извършения обиск  и така те са били лишени от защита на тяхното право на неприкосновеност на жилището, защото намесата не е била предвидена в закона по смисъла на чл. 8§2. Поради липсата на ефективно вътрешноправно средстов за защита е установено нарушение и на чл. 13 във вр. с чл. 8.

Установени са нарушения и на чл. 3 и чл. 6§2.

Author

Write A Comment