Съдът намира нарушение поради прекомерната продължителност на наказателно производство, започнало на 29.07.1993 г. и приключило със споразумение пред районния съд на 03.04.2000 г . Следователно, то е продължило шест години и осем месеца.

Съдът отбелязва, че делото, отнасящо се до обикновен случай на кражба, не представя особена сложност; обвиняемите са признали фактите и основният въпрос остава този за способността им да осъзнаят деянието си в момента на извършване на престъплението. Същевременно той констатира, че между 12 август 1993 г., когато съдът е върнал преписката за доразследване  и 1 септември 1999 г. (което представлява период от почти шест години), производството е останало висящо и не са били осъществени никакви действия. Поради това е установено нарушение на чл. 6§1.

Author

Write A Comment