Affaire Stefanova c. Bulgarie (Requête no 58828/00 ,11 janvier 2007

На 9 ноември 1992 г. жалбоподателката, която била на 17 години, пострадала при  пътен инциден, блъсната от велосипедист. Тя получила фрактура на черепа и субдурален хематом, в резултат на което е била инвалидизирана, тъй като  не можела да извършва редица професионални дейности. Непосредствено след това е образувано досъдебно производство.

На 23 юли 1997 г. следователят приключва следствието с мнение за прекратяване на производството поради настъпването на абсолютната давност. Процедурата е прекратена с постановление на Софийската градска прокуратура на 24 юли 2001 г. без да уведоми жалбоподателката. След нейна жалба по повод бездействието на разследващите на 2 ноември 2001 г. тя е уведомена от Софийската апелативна прокуратура, че производството е прекратено, но поради пропуск на секретаря, не е бил аинформирана своевременно.

Паралелно с наказателното производство през  1994 г.  жалбоподателката започва гражданско дело срещу лицето, което е пхричинило уврежданията й. С решение от 20 февруари 2002 г. СГС отхвърля нейния иск. Софийският апелативен съд отменя решението и уважава исковата претенция на 14 април 2003 г. Неговото решение е обжалвано пред ВКС, който оставя без уважение жалбата, приемайки, че тя е просрочена. След частна жалба срещу определението  5-членен състав на ВКС отменя определението за прекратяване на производството и разпорежда разглеждането на жалбата по същество. Към датата на последната кореспонденция със Съда производството все още не е приключило.

Съдът установява, че основните забавяния са по вина на властите, като 8 засдания са били отложени поради нередовната процедура за призоваване на ответника. Той отбелязва и дългите периоди между отделните заседания на СГС особено с оглед залога за жалбоподателката и предмета на делото.

Съдът констатира, че с оглед неговите стандарти е нарушено правото  на справедлив процес в разумен срок по чл. 6§1.

Поради липсата на ефективно вътрешноправно средство за защита срещу прекомерната продължителност на производството, Съдът установява на рушение и на чл. 13 във вр. с чл. 6§1.

Author

Write A Comment