Affaire Totchev c. Bulgarie (Requête no 58925/00) 30 novembre 2006

Жалбоподателят бил задържан на 24 октомври 1997 г. по обвинение в измами на граждани, като ги убеждавал, че действа от името на инвестиционно дружество. До 13 март 2001 г., когато бил признат за виновен и осъден на 5 години лишаване от свобода, мярката за неотклонение на жалбоподателя не била променена въпреки неколкократните му жалби.

Съдът счита, че националните власти не са привели в своите решения относими и достатъчно причини, които да обосноват продължаването на задържането на жалбоподателя под стража. При тези обстоятелства е безполезно да се разглежда въпросът дали производството е било водено с дължимото усърдие.

Съдът намира нарушение на член 5 § 3 във връзка с продължителността на задържането под стража на жалбоподателя (три години, четири месеца и 15 дни), за което властите не са дали разумно обяснение.

Съдът обявява за недопустими оплакванията по чл. 5§4 поради това, че едното от тях е депозирано след изтичането на 6-месечния срок, а по повод молба за промяна на мярката за неотклонение след влизането в сила на измененията на НПК от 1 януари 2000 г. той не е изчерпал вътрешноправните средства за защита (той като  не е обжалвал решенията на първоинстанционния съд).

Author

Write A Comment