Affaire Vasil Angelov cBulgarie (Requête no 61662/00),12 avril 2007

Жалбоподателят е заемал пост на технически ръководител в едно държавно строително предприятие. През 1986 г., той е разследван за значително длъжностно присвояване, извършено в рамките на неговата работа и в съучастие. На 21 ноември 2003 г. той умира. Съдът прекратява воденото срещу него производство на 27 януари 2004 г. и продължава делото по отношение на другите обвиняеми.

Съпругата на жалбоподателя изразява желание да продължи процедурата пред Европейския съд. Съдът счита, че вдовицата на жалбоподателя може да има достатъчен интерес да продължи разглеждането на случая и от тук и признава качеството й на заместващ жалбоподателя

Съдът заключава, че период, който  ще вземе предвид по отношение на член 6 § 1, започва на 7 септември 1992 г.(дата на влизане в сила на Конвенцията за България). Той приключва на 21 ноември 2003 г., с кончината на жалбоподателя. Неговата продължителност е единадесет години и два месеца, през които процедурата е останала висяща на първа инстанция. Съдът отчита, че основните забавяния на производството са по вина на властите и установява нарушение на правото на справедлив процес по чл. 6§1 от Конвенцията.

Author

Write A Comment