Affaire  Vasko Yordanov  Dimitrov  c. Bulgarie (Requête no 50401/99) 3 mai 2006

Срещу жалбоподателя било повдигнато обвинение за извършването на кражби и той бил задържан на 13.03.1989 г.). Присъдата на първоинстанционния съд е оставена в сила от апелативния съд на 15.01.2000 г., след което е обжалвана от съучастника на жалбоподателя и втори обвиняем по делото, но е оставена в сила от ВКС на 21 юли 2000 г.

Съдът констатира нарушение поради продължителността на наказателен процес, за чието начало приема 7 септември 1992 г. (в действителност той е започнал още на 13.03.1989 г.) и завършва на 15.01.2000 г. с   решението на апелативния съд, което не е обжалвано от жалбоподателя. Съдът намира, че прекомерната продължителност на наказателния процес се дължи не толкова на поведението на жалбоподателя, колкото на непроявеното усърдие от страна на властите, поради което намира нарушение на чл. 6§1.

Поради липсата на ефективно вътрешно-правно средство за защита по повод бавния наказателен процес, съдът констатира и нарушение на чл. 13.

Author

Write A Comment