Affaire  Yotova c. Bulgarie (Requête no  43606/04)  23 octobre 2012

През нощта на 13 юли 1999 г. срещу  жалбоподателката (от ромски произход), която поканила гости по случай семейно празненство, била произведена стрелба от огнестрелно оръжие от минаващ автомобил, в резултат на което тя получила няколко сериозни наранявания. След спешно проведената медицинска интервенция животът й бил спасен, но тя получава пареза на лявата ръка и е освидетелствена със  75% нетрудоспособност. Две дни преди този инцидент между  ромски младежи от същото населено место и българи от съседното село избухнал сериозен скандал в дискотека, придружен със заплахи от страна на  българските младежи за саморазправа. Домът на жалбоподателката се намирал точно срещу дома на един от замесените в скандала

Непосредствено след стрелбата полицията била уведомена и на 14.07.1999 г. било образувано досъдебно производство за опит за убийство. Между 30.11.1999 г. и 31.07.2001 г. производството трикратно било спирано поради това, че имало затруднения в идентификацията на извършителя на престъплението, както и на автомобила, от който било стреляно. Всеки от тези актове бил обжалван. Последното постановление от 27.11.2002 г. за спиране не било обжалвано, но Съдът приема, че този акт не освобождава властите от задължението да продължат разследването, още повече, че никакви мерки не били предприети да се идентифицира оръжието на престъплението, макар че било установено, че четирима от заподозрените  младежи са имали достъп до такова. Европейският съд специално отбелязва, че нито е била извършена експертиза, нито са били взети натривки от ръцете на заподозрените непосредствено след инцидента. Съд намира, че в тази връзка властите не са действали с необходимото усърдие при провеждане на разследването, свързано с опит за убийство, поради което е налице нарушение на чл. 2 в неговите процесуални аспекти. Във връзка с нарушението на чл. 2 Съдът установява нарушение и на чл. 14.

Author

Write A Comment