Agromodel OOD c. Bulgarie (Requête no 68334/01),  24 septembre 2009

Делото се отнася за липсата на възможност юридически лица да предявяват искове по ЗОДОВ преди изменението му от 2006 г. Дружеството жалбоподател поддържа, че необходимостта да внесе предварително държавна такса в размер на стотици хиляди лева по исковете си срещу прокуратурата го е лишила от достъп до съд.

Съдът отбелязва, че дължимата държавна такса е била в значителен размер; че дружеството е спряло да упражнява търговска дейност и не е разполагало със собствени средства; че е търсело обезщетение именно за вредите от прекъсване на дейността вследствие на твърдените незаконни действия на прокуратурата; че размерът на таксата е твърдо определен, без горна граница и възможност за преценка от страна съда или за освобождаване от заплащането й. Той припомня практиката си, че една обща забрана за освобождаване от държавни такси сама по себе си поставя проблем по чл. 6 § 1 (напр. Paykar Yev Haghtanak Ltd c. Arménie, № 21638/03, § 49, 20.12.2007 г.). В заключение Съдът приема, че държавата не е изпълнила задължението си да регламентира правото на достъп до съд по начин, отговарящ на изискванията на чл. 6 § 1, и е надхвърлила предоставената й свобода на преценка в тази област, поради което е налице нарушение на разпоредбата.

Author

Write A Comment