Andrei Georgiev v. Bulgaria (Application no. 61507/00), 26 July 2007

Съдът отбелязва, че жалбоподателят е бил задържан в помещенията на ареста на Следствената служба в Сливница от 26 юни до 19 юли 2000 г., период от двадесет и три дни . Той отчита, че арестът е бил под нивото на улицата и, че килията не е имала пряка слънчева светлина. Свеж въздух е могъл да влиза само през прозорци над вратите на килията. В килиите не е имало санитарно оборудване, а то е било общо, разположено на същия етаж. Не е ясно как е осигуряван достъпа до санитарното оборудване. Съдът намира, че жизнената площ, с която е разполагал жалбоподателят е била незадоволителна. Съдът отбелязва обаче, че жалбоподателят не се е оплаквал, че физическото или психичното му здраве са се влошили по време на задържането му в този арест или в резултат от него. Нито се е оплаквал от храната, дейностите извън килията или от възможността да поддържа контакти с външния свят. Съдът отбелязва обаче, че жалбоподателят не се е оплаквал, че физическото или психичното му здраве са се влошили по време на задържането му в този арест или в резултат от него. Нито се е оплаквал от храната, дейностите извън килията или от възможността да поддържа контакти с външния свят. Поради това Съдът приема с 4 на 3 гласа, че не е имало нарушение на член 3 от  Конвенцията по отношение на задържането на жалбоподателя в ареста на Следствената служба в Сливница.

Вземайки предвид обаче, че неговото оплакване по чл. 3 е било допустимо, той го анализира от гледна точка на чл. 13.

Съдът счита, че в настоящия случай не е било посочено от горепосоченото Правителство, че в съответния момент е съществувало ефикасно средство за защита по българското право, което да даде възможност на Жалбоподателя да подаде жалба за твърдените неподходящи условия на задържане в ареста на Следствената служба в Сливница.

Съдът достига до заключението, че е имало  нарушение на член 13 във връзка с член 3 от Конвенцията.

Author

Write A Comment