Case of Al Akidi v.Bulgaria (Application no. 35825/97, 31 July 2003

Съдът установява нарушение на чл. 6§1, като изтъква пет самастоятелни причини за допуснатите забавяния на процеса, за които вина носят различните органи на досъдебното и съдебнто производство.

Той установява  и нарушение на чл. 5§3.

Author

Write A Comment