Case of Angelov and Others v. Bulgaria (Application no. 43586/04),   4 November 2010

Нарушение на разумния срок на наказателно производство с продължителност от май 1992 г. до юни 2004 г. Европейският съд отказва да прекрати производството на основание депозираната едностранна  декларация от Правителството поради прекомерно ниските обезщетения, които последното предлага с признанието за допуснатите нарушения на Конвенцията – 500 евро. Вместо това с решението са присъдени по 3 500 евро на всеки един от четиримата жалбоподатели.

Във връзка с нарушението на чл. 6§1 Съдът установява нарушение и на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешноправно средство за защита.

Author

Write A Comment