Case of Anguelova  v. Bulgaria(Application no. 38361/97), 13 June 2002

Жалбата е по повод смъртта на 17-годишен младеж, настъпила след задържането му в полицейското  управление в Разград по повод подозрение за извършени кражби.

Съдът установява нарушение на чл. 5§1, тъй като задържането на сина на жалбоподателката не е било в съответствие с чл. 35, ал. 1 от Закона за националната полиция – не е имало заповед за задържането на лицето, нито това е било отразено по съответния ред в полицейското управление, където е бил отведен синът на жалбоподателката.„Нерегистрираното задържане на дадено лице е пълно отрицание на съдържащите се в член 5 от Конвенцията жизненоважни гаранции и представлява едно от най-тежките нарушения на тази разпоредба. Липсата на протоколно отразяване на такива обстоятелства, като датата, времето и мястото на задържане, името на задържаното лице, основанията за неговото задържане и името на лицето, осъществяващо ареста, следва да се счита за несъвместима с изискванията за законност и със самата цел на член 5 от Конвенцията.”(§154)

Author

Write A Comment