Case of Anguelova  v. Bulgaria(Application no. 38361/97), 13 June 2002

Жалбата е по повод смъртта на 17-годишен младеж, настъпила след задържането му в полицейското  управление в Разград по повод подозрение за извършени кражби.

Съдът установява нарушение на материално-правните аспекти на  чл. 3 поради това, че преди смъртта си пострадалият е бил малтретиран от полицията и Правителството не  е дало задоволителни обяснения за причините за  получените наранявания (извън тези, причинили смъртта).»Тези наранявания са сочели на нечовешко отнасяне, надхвърлящо предвидения в член 3 от Конвенцията предел.”(§149)

Author

Write A Comment