Case of  Assenov and others vBulgaria (Application no 24760/94), 28 October 1998

На 19.09.1992 г. по повод  организирана хазартна игра в близост до автогарата в Шумен жалбоподателят бил задържан и отведен с белезници в полицейското управление, където той твърди, че е бил  бит. По време на тези събития той е на 14 години и затова родителите му  депозирали жалби първоначално пред началника на полицията, а впоследствие пред различните инстанции на военната прокуратура, включително и до Главния прокурор. Всички проверки завършили със заключението, че не е налице употреба на полицейско насилие по отношение на жалбоподателя. В своята жалба той повдигнал оплакване, че  не е било проведено никакво ефективно разследване относно това – дали  бил малтретиран или не от полицаи. Съдът установява нарушения на процесуалните аспекти на чл. 3, тъй като, „когато едно лице повдига защитимо твърдение, че е било малтретирано в нарушение на чл. 3, тази разпоредба прочетена във връзка с чл. 1 , предполага и изисква задължение за ефективно официално разследване.“(§92, 102)

Доколкото жалбоподателят  е имал защитимо твърдение за малтретиране от държавни служители, и  националното разследване по това твърдение не е било в достатъчна степен всестранно и ефективно, Съдът намира, че е налице и нарушение на чл. 13, тъй като той не е разполагал с ефикасен достъп   до разследването, както и с възможността да претендира заплащането на обезщетение, когато това е уместно.(§ 117)

Съдът намира наред с това нарушения на чл. 5§3 и 5§4 във връзка със  събития, които се случват през 1995 г. и нарушение на чл. 25 по повод регистрираната жалба пред Европейската комисия на правата на човека през 1993 г.

Author

Write A Comment