Case of Belchev v. Bulgaria (Application no. 39270/98), 8 April 2004

Съдът установява три нарушения на чл. 5:

1. Нарушение на чл. 5§3, тъй като след задържането му жалбоподателят е бил изправен пред следовател, който не е бил упълномощен да се произнася относно задържането му под стража.

2. Нарушение на чл. 5§3 поради  това, че задържането под стража на жалбоподателя не било обосновано през целия период.

3. Нарушение на чл.5§5, тъй като по действащото законодателство не е било предвидено обезщетение за допуснатите нарушения по чл. 5§3.

Съдът установява нарушение и на чл. 6§1 поради прекомерната продължителност на съдебното производство

Author

Write A Comment