Case of Belchev v. Bulgaria (Application no. 39270/98), 8 April 2004

Съдът установява нарушение на чл. 6§1 по повод прекомерната продължителност на наказателното производство – жалбоподателят бил привлечен като обвиняем на 14 ноември 1996. През април 2003, датата на последните сведения от страните, производството е било висящо на етапа на предварителното производство, след като с решението си 5 юни 2000 Окръжният съд е отменил присъдата на жалбоподателя и върнал делото за допълнително разследване.

Съдът  констатира и три самостоятелни нарушения на чл. 5.

Author

Write A Comment