Case of  Dimitar Ivanov  v. Bulgaria (Application (no 19418/07), 14 February 2012

/решение на комитет от трима съдии/

Съдът установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок във връзка с наказателно производство, което започва през 1995 г. и приключва през март 2007 г., когато жалбоподателят е осъден на 1 г. лишаване от свобода и на осн. чл. 66 НК изтърпяването на наказанието е отложено за срок от три години.

В периода 2001-2004 г. жалбоподателят неколкократно напуска страната и работи в чужбина, но се връща неизменно в страната. През 2007 г. РДВР-Пазарджик налага забрана за жалбоподателя да пътува извън страната. Принудителната административна мярка е обжалвана, но е оставена в сила от съдилищата, които не вземат предвид нито факта, че пътуванията на жалбоподателя са свързани с работа в чужбина за издръжка на семейството му, както и че той  неизменно се е връщал в страната. Върховният административен съд намира, че тези обстоятелства са неотносими към случая. Съдът установява  нарушение на чл. 2 от Протокол 4 във връзка с нарушената свобода на придвижване.

Съдът установява нарушения и на чл. 6§1 и чл. 13.

Author

Write A Comment