Case of Dimitar Krastev v. Bulgaria  (Application no 26524/04)12 February 2013  

Жалбоподателят бил директор на едно от полицейските подразделения в гр. Пловдив. По разпореждане на висшестоящия му ръководител през 1999 г. била извършена вътрешна проверка, след което срещу него било образувано досъдебно производство за  извършени престъпления по служба (подпомагане на извършители на престъпления да избегнат наказателно преследване срещу получаване на пари и ценности). По разпореждане на съответния районния прокурор било извършено претърсване на кабинета  и на сейфа му. В него било намерено значително количество бижута, както и българска и чуждестранна валута, които били иззети под опис, но той не бил предоставен за подпис на жалбоподателя. През февруари 2004 г. военно-окръжният прокурор прекратява наказателното производство срещу жалбоподателя. Той разпорежда част от вещите да му бъдат върнати.За по-голямата част от ценностите и парите  е постановен отказ с мотива, че жалбоподателят не е дал убедителни доказателства, че те принадлежат на него и семейството му, макар че и прокуратурата не събрала доказателства те да принадлежат на други лица. Жалбоподателят обжалвал постановлението на прокурора във връзка с  отказа да му бъдат върнати всички отнеси в резултат на обиска ценности и парични средства. Военно-окръжният съд оставил молбата без уважение като отказал да разпита свидетели, приемайки, че жалбоподателят не е доказал законността на придобиването им.

Европейският съд установява нарушение на чл. 6§1, тъй като приема, че нито прокурорът има функцията на съд, нито военният съд е бил компетентен да разглежда спор относно наличието или липсата на собственост, а наред с това е отказал да подложи на проверка твърденията на жалбоподателя.Наред с това жалбата е била разгледана в закрито заседание, което не осигурява гаранции за провеждане на справедлив процес.

Author

Write A Comment