Case of Dimitar Vasilev v. Bulgaria(Application no. 10302/05), 10 April 2012

/решение на комитет от трима съдии/

Съдът установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок по повод наказателно производство, което  продължава от 14.09.2001 г.(когато жалбоподателят е разпитан в качеството му на заподозрян) до 28 март 2007 г.(когато е подписано споразумение между жалбоподателя и прокуратурата и производството е прекратено). Забавянето е в съдебната фаза на процеса, като най-съществено е то след отмяната на постановената присъда от окръжния съд и връщането на делото на районния съд поради допуснати процесуални нарушения. Между юни 2005 и март 2007 г. са проведени 11 съдебни заседания, от които само за две от тях отлагането е по вина на жалбоподателя, а останалите отложени заседания са отложени поради недобра организация и администриране на съдебния процес.По повод нарушението на чл. 6§1 съдът установява нарушение и на чл. 13.   Установени са нарушения и на чл.5§5, чл. 5§51 както и на чл. 8.

Author

Write A Comment