Case of Dimitar Vasilev v. Bulgaria(Application no. 10302/05), 10 April 2012

Съдът установява нарушение на чл. 8§1 поради това, че администрацията на затвора в Пловдив системно е подлагала на контрол кореспонденцията между жалбоподателя и неговия адвокат, което е установено и по други дела срещу България (Radkov v. Bulgaria, no. 27795/03, §§ 20-22, 22 April 2010, and Konstantin Popov v. Bulgaria, no. 15035/03, § 17, 25 June 2009).Той отбелязва, че този контрол не е в резултат на индивидуално взето решение за отделен случай, а на пряко прилагане на нормите на действалия по времето на събитията закон.

Съдът установява нарушения и на   чл.5§4, чл. 5§5,чл. 6§1 и на чл.13 във връзка с чл. 6§1.

Author

Write A Comment