Case of Dimov and  Others v. Bulgaria (Application n° 30086/05), 6 November  2012

Жалбоподателите повдигат оплакване, че е било нарушено и правото им на собственост, тъй като при проведената специализирана полицейска операция  срещу вилата, в която се е укривало лицето, са били изстреляни 15  ракетни снаряда, в резултат на което  част от едната стена е била разрушена.

Не е намерено нарушение на чл. 1 от протокол 1 поради липса на доказателства, че жалбоподателят е бил собственик на разрушената сграда.

Author

Write A Comment