Case of Doinov v. Bulgaria(Application no. 68356/01), 27 September 2007

На 9 юли 1992 г. срещу жалбоподателя и още 21 лица са повдигнати обвинения в присвояване в престъпления по служба.

Досъдебното производство продължава до януари 200 г., когато Софийската градска прокуратура го прекратява поради липса на престъпление. Постановлението е оставено в сила от Софийския апелативен съд от 27 март 2000 г. На 13 февруари 2000 г. жалбоподателят умира.Съпругата и синът му изявяват желание да участват в производството пред Европейския съд.

Съдът не уважава възражението на Правтелството за неизчерпване на вътрешноправните средства за защита, визирайки възможността за предявяване на иск по ЗОДОВ. Съдът взема под внимание ограниченията на закона относно това, че наследниците имат право да встъпят в производство само при предявен иск за неимуществени вреди, но не и от свое име да предявяват такъв. Съдът  намира нарушение на продължителността на наказателния процес, започнал на 09.07.1992 г. (началният период е зачетен от 7 септември 1992 г.) и прекратен поради липса на престъпление на 27.03.2000 г. без производството да излезе от досъдебната си фаза.

Author

Write A Comment