Case of  Doron v. Bulgaria (Application no.   39034/04) ), 14 October 2010

/решение на комитет/

На 7 март 1994 г. жалбоподателят е обвинен в подпомагане и подбудителство при длъжностно присвояване в особено големи размери. В хода на производството обвинението е изменяно. В крайна сметка то приключва с оправдателна присъда, оставена в сила от ВКС на 24.06.2004 г.

Съдът приема, че делото е относително сложно, като първоначално са повдигнати обвинения срещу няколко лица, разпитани са редица свидетели и са възложени експертизи.

Що се отнася до поведението на жалбоподателя, Съдът намира, че значително забавяне във фазата на досъдебното разследване се дължи на неговото отсъствие от страната, което трае повече от година.

От друга страна обаче, Съдът отчита редица моменти на забава на производството по вина на властите, като например забавяне с около три години поради връщане на делото за процесуални нарушения  и закъснение с около година и два месеца между последното съдебно заседание пред Софийски апелативен съд от 23 септември 2002 г. и постановяването на окончателното решение на съда на 21 ноември 2003 г.   Съдът отбелязва също, че Върховният касационен съд не е разгледал делото с нужната експедитивност.

Предвид гореизложеното, както и на основание на съдебната си практика по този въпрос, общото времетраене на производството и забавата по вина на властите, Съдът счита, че по настоящото дело продължителността на производството не отговаря на изискването за „разумен срок” и установява нарушение на чл. 6§1.

Във връзка с нарушението на чл. 6§1 Съдът установява нарушение и на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешноправно средство за защита.

 

Author

Write A Comment