Case of Hamanov  v. Bulgaria  (Application no. 44062/98), 8 April 2004

Съдът установява 3 нарушения на чл. 5:

1.  Нарушение на член 5§3 от Конвенцията, тъй като жалбоподателят не бил изправен пред съдия или друг магистрат в момента на неговото задържане;

2.  Нарушение на член 5§4 от Конвенцията що се отнася до ефективността на осъществения съдебен контрол на задържането и необсъждането на изложените доводи за липса на основание за налагане на тази мярка за неотклонение.

3. Нарушение на чл. 5§5 от Конвенцията поради липсата на възможност да присъждане на обезщетение в случаите на незаконно задържане според стандартите на Конвенцията, когато то е осъществено на основание на действащите национални норми.

Съдът установява  нарушение и на член 6§1 от Конвенцията що се отнася до продължителността на наказателното  производство, започнало през март 1996, което към април 2003 г. все още е било висящо на стадия на досъдебното производство.

Author

Write A Comment