Case of Ilijkov v. Bulgaria(Application no. 33977/96), 26 July 2001

Изхождайки от критериите, залегнали в практиката на Европейския съд, Съдът намира, че наказателното дело срещу жалбоподателя не е било разгледано в „разумен срок“, по смисъла на чл.6§1 от Конвенцията, като забавяния са били констатирани само в съдебната фаза – както в хода на производството пред първоинстанционния, така и пред второинстанционния съд. Съдът отбелязва, че задължение на властите е така да организират съдебното си производство, че  да осигурят съблюдаването на правото по чл.6 §1 от Конвенцията чрез законодателни и други способи.

Съдът установява и две нарушения на чл. 5.

Author

Write A Comment