Case of Iliya Kolev v. Bulgaria (Application no. 21205/04), 13  January 2011

/решение на комитет от трима съдии/

На 12 август 1998 г. жалбоподателят е арестуван и задържан за 24 часа. Обвиняват го в извършването на серия кражби през 1997 и 1998 г. в съучастие с пет други лица. На 25 ноември 2003 г. жалбоподателят подава молба по член 239a от Наказателно-процесуалния кодекс от 1974 г. с искане Варненският районен съд да разгледа наказателното дело. С решение от 2 март 2004 г., в съответствие с член 239a, алинея 4 от Наказателно-процесуалния кодекс от 1974 г., Варненският районен съд прекратява наказателното производство срещу жалбоподателя. Прокуратурата не оспорва решението и то влиза в сила на 16 март 2004 г.

Жалбоподателят повдига оплаквания за нарушение на чл.5§3 (правото да бъде изправен незабавно пред съд след задържането му), както и за нарушеното му право на справедлив процес в разумен срок. Но Съдът намира, че оплакването по чл. 5 е направено извън 6-месечния срок от прекратяване на това нарушение и в тази част жалбата е обявена за недопустима. Същевременно той констатира нарушение на чл. 6§1, тъй като наказателното производство, продължило повече от 5 години, е останало на фаза досъдебно производство.Тъй като във вътрешното законодателство не е предвидено ефективно вътрешноправно средство за защита, е установено нарушение и на чл. 13 във връзка с чл. 6§1. Поради повтарящия се характер на оплакванията, решението е постановено от комитет от трима съдии.

Author

Write A Comment