Case of  Iovchev v. Bulgaria(Application no. 41211/98), 2 February 2006

От деня на ареста му на 25 октомври 1996, до освобождаването му на 6 май 1997 г., жалбоподателят е държан в ареста на Окръжната следствена служба в Пловдив в килия с още три лица, в която нямало легла и бил принуден да спи на циментовия под и да се завива с мръсно одеяло; не е имало естествена слънчева светлина и проветряване и храната била недостатъчна, а извеждането от килията било за по няколко минути на ден. Поради липсата на санитарен възел  задържаните са използвали кофа. Жалбоподателят предявил иск по ЗОДОВ, но националните съдебни инстанции го отхвърлили като недоказан.Той повдигнал оплакване за лошите битови условия в следствения арест.

Съдът установява, че правителството-ответник носи отговорност по член 3 от Конвенцията за нечовешко и унизително отнасяне, претърпяно от жалбоподателя по време на задържането му. Като взема предвид общия ефект от неоправдано строгия режим, на който е бил подложен жалбоподателят и материалните условия, при които е бил задържан, Съдът заключава, че дистресът и затрудненията, които е изтърпял, превишават неизбежното ниво на страдание, присъщо на задържането и че болката, причинена в резултат от това, надвишава прага на суровост по член 3, поради кето е налице нарушение на чл. 3 в неговите материални аспекти..

Наред с това той установява нарушения и на чл. 5§3 и чл. 6§1.

Author

Write A Comment