Case of Ivan Nankov v. Bulgaria (Application no 28882/95)25 May 1998

През април 1993 г. жалбоподателят е задържен в поделението на МВР-Троян, а два дни по-късно е транспортиран в Окръжната следстена служба в гр. Ловеч, където му е повдигнато обвинение за извършени кражби при условията на опасен рецидив и му е определена мярка за неотклонение „задържане под стража“.Досъдебното производсто приключва в края на 1993 г.Съдебното производство пред окръжния съд  се провежда през февруари и март 1994 г. и на 28.03.1994 е постановена осъдителна присъда срещу жалбоподателя, която е отменена частично от ВКС и делото е върнато та съде през юни 1995 г. през октомври 1995 г. се провежда заседание пред Окръжния съд. Прокуратурата оттегля  обвинението за част от престъпленията, преценява, че следва да се извършат допълнителни следствени действия, но не са налице услонията на чл. 196, поради което делото е от компетентността на районната прокуратура в гр.Троян. Делото е препратено по компетентност. След внасянето на новия обвинителен акт в районния съд възниква препирня за подсъдност между районния съд в Троян и Окръжния съд в Ловеч, който е разрешен от ВКС през март 1997 г., когато делото е изпратено на районния съд и до март 1998 г. все още е било висящо.

Като взема предвид причините и броя на отлаганията на процеса, Комисията,  констатира, че наказателното производство срещу жалбоподателя не е проведено в „разумен срок“, по смисъла на чл. 6 § 1 от Конвенцията и установява нарушение на посочения текст.

Author

Write A Comment