Case of  Ivanov and  Others v. Bulgaria (Application no. 46336/99) 24 November 2005

Съдът намира нарушение по повод отказа на властите да разрешат провеждането на два митинга на различни дати през 1998 г. в гр. София от страна на група лица, които се определят като членове на ОМО „Илинден-Пирин”.

Author

Write A Comment