Case of Ivanov v. Bulgaria (Application no. 41140/05),5 July 2012

/решение на комитет от трима съдии/

Жалбоподателят бил оправдан по повдигнатото срещу него обвинение за извършен грабеж, по което бил задържан под стража в продължение на две и половина години. След влизане в сила на оправдателната присъда той предявил иск по чл.2 от ЗОДОВ, който бил уважен от националните съдилища, но издването на изпълнителния лист и реалното изплащане на присъдените суми като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди било забавено повече от 1 година, поради което Европейският съд установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок.

Author

Write A Comment