Case of  Kanchev v. Bulgaria (Application n° 16850/04), 24 february 2011

/решение от комитет от трима съдии/

Две самостоятелни нарушения на правото на справедлив процес в разумен срок по повод  образувани две наказателни дела срещу жалбоподателя. Макар и първото следствено действие да е извършено на 4.10.1990 (по първото обвинение) и на 08.06.1992 (по второто), съдът започва да отброява продължителността по всяко едно от тях от датата на ратифициране на Конвенцията от страна на България – 07.09.1992 г. и констатира, че едното е продължило до 21.12.2005 г., а второто – до 11.01.2005 г. без делата да са се отличавали с особена сложност. Съдът установява, че досъдебното производство по първото дело е спряно за цели 7 години поради невъзможност да бъде издирен съучастник на жалбоподателя. След приключването на досъдебното производство през 2002 г. и внасянето му в съда в продължение на 3 години са проведени 6 заседания, три от които са отложени по различни причини. През декември 2005 г. по искане на прокуратурата производството е прекратено поради настъпването на
абсолютната давност. По второто производство делото е спряно за 10 години, след което през 2003 г. е изготвен обвинителен акт и през януари 2005 г. съдът одобрява постигнатото споразумение между прокуратурата и жалбоподателя и го осъжда на три месеца лишаване от свобода. Европейският съд установява нарушение на чл.6§1 и на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешно-правно средство за защита. На жалбоподателя е присъдено обезщетение.

Author

Write A Comment