Case of Karmo  v. Bulgaria(Application no. 76965/01), 6 December 2007

Жалбоподателят е задържан от полицията на 7 октомври 1993 г. по обвинение в убийството на таксиметров шофьор.

С присъдата си от 12 март 1996 г. Софийски градски съд обявява жалбоподателя за виновен за предумишлено убийство по хулигански подбуди, извършено с особена жестокост и по начин, особено мъчителен за убития, както и за кражбата на таксиметровия автомобил и на вещи от друго лице. В своето   решение от 12 март 2001 г. Върховния касационен съд отхвърля жалбата на жалбоподателя и потвърждава решенията на долните инстанции.

Съдът намира, че не са наведени факти или аргументи, които да го убедят, че продължителността на производството по настоящото дело е била разумна. Ето защо, като има предвид практиката си по въпроса, Съдът е на мнение, че по настоящото дело продължителността на производството е била прекомерна и не отговаря на изискването за “разумен срок”, поради което установява нарушение на чл. 6§1.

Author

Write A Comment