Case of Kashavelov v. Bulgaria (Application no. 891/05), 20 January 2011

На 5 август 1996 г. жалбоподателят е арестуван по подозрение в отвличане на лице. На 14 август 1996 г. му е повдигнато обвинение за това престъпление. През септември 1996 г. е обвинен в убийството на трима полицейски служители, а на 4 юни 1997 г. са му повдигнати обвинения по най-малко десет други престъпления.Наказателните производства приключват с решение на Софийския апелативен съд от 31 август 2004 г. Съдът счита, че делото е било доста сложно, тъй като по него е имало няколко обвиняеми, с повдигнати обвинения по редица престъпления със значителна тежест. Въпреки това са били налице забавяния, за които са отговорни властите и които не могат да бъдат обяснени изцяло с това. На първо място, предварителното разследване отнема около две и половина години, докато приключи. На второ място, като се има предвид, че Софийски градски съд е бил в състояние да разгледа делото за около година и половина, първото заседание пред Софийския апелативен съд отнема почти три години, отчасти защото съдът не предава своето решение повече от една година след последното си заседание.

Съдът констатира  нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок по чл. 6§1, свързано с прекомерната продължителност на наказателния процес – 8 години, поради което намира и второ нарушение, по чл. 13 –  липсата на ефективно вътрешно-правно средство за защита за репариране на причинените в тази връзка морални вреди.

Author

Write A Comment