Case of  Kehaya and Others v. Bulgaria (Applications nos.47797/99 and 68698/01), 14 June 2007

/решение за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията/

С решение от 12.01.2006 г. Съдът намира две нарушения на чл. 1 от Протокол 1, но приема, че не е готов да се произнесе по въпроса за обезщетението. С настоящото си решение той разпорежда, че държавата трябва в тримесечен срок от влизането му в сила да възстанови собствеността върху отнетите от жалбоподателите имоти, а в случай на неизпълнение, да им заплати сумата от 79 200 евро като имуществени вреди. Присъждат им се суми и за неимуществени вреди и разноски.

Author

Write A Comment