Case of Kepenerov v.Bulgaria (Application no. 39269/98), 31 July 2003

Съдът констатира, че настаняването на жалбоподателя в психиатрична клиника е било незаконно и произволно, тъй като е разпоредено от прокурор, който не  еимал правомощията да разпорежда такава мярка.Наред с това той е бил държан в клиниката без да е взето неговото съгласия в продължение на един месец, което не отговаря на стандартите на чл. 5§1 от Конвенцията.

Author

Write A Comment