Case of Kolev v. Bulgaria(Application no. 50326/99) 28 April 2005

Съдът приема, че продължителното лишаване на жалбоподателя от свобода (приблизително пет години), с изключение на периодите, през които е бил задържан поради неявяване в съда, не е било базирано на релевантни и достатъчни основания, тъй като властите не са се позовали на конкретни  факти и са разчитали изключително на законовата презумпция, основаваща се на сериозността на обвиненията. По отношение на вътрешното право и установената практика, прокуратурата има привилегията да се обръща към съдиите с аргументи, които не се съобщават на жалбоподателя. Следователно, производството не е било равнопоставено.   Съдът отбелязва по-нататък, че в някои случаи разглеждането на жалби на жалбоподателя срещу задържането му е било забавено, поради което също е било в нарушение на чл. 5§4. Съдът установява нарушение и на правото на справедлив процес в разумен срок.

Author

Write A Comment