Case of Krastanov  v. Bulgaria (Application no. 50222/99), 30 September 2004

Съдът установява две самостоятелни нарушения на чл. 3 във връзка с неопраданото използване на сила от страна на полицейски служители по отношение на напълно невинен гражданин, в резултат на което му е причинено сериозно увреждане, както и на процесуалните аспекти на същия текст поради неефективността на проведеното разследване от страна на властите във връзка с оплакванията за употребата на сила. Съдът констатира нарушение и на чл. 6§1.

Author

Write A Comment