Case of Krastanov  v. Bulgaria (Application no. 50222/99), 30 September 2004

Съдът констатира нарушение на чл. 6§1, тъй като проведеното съдебно производство, в което е бил предявен иск за причинени вреди от страна на органите на МВР, е било забавено по вина на властите. Той отбелязва, че„държавите имат общото задължение да организират правната си система така, че да осигурят спазването на разпоредбите на член 6 § 1, включително и тази за изслушване в разумен срок”(§64)

Съдът установява две самостоятелни нарушения на чл. 3

Author

Write A Comment