Case of Kuibishev v. Bulgaria (Application no. 39271/98), 30 September 2004

Съдът установява три нарушения на чл. 5:

1. Нарушение на чл. 5§3 поради това, че мярката за неотклонение не е била взета от съдия, а прокурорът или следователят не са толкова независими, че да отговарят за стандартите на Конвенцията, регламентирани в чл. 5§3;

2. Нарушение на чл. 5§3 поради  продължителността на задържането под стража на жалбоподателя и пренебрегването от страна на държавните органи на задължението им да разгледат делото във възможно най-кратък срок или да освободат жалбоподателя преди гледане на делото;

3. Нарушение на чл. 5§4  поради това, че „съдилищата не са осигурили съдебен преглед в обхвата, предвиден съгласно член 5, алинея 4 от Конвенцията”(§77)

Author

Write A Comment