Case of   Lotter and  Lotter  v. Bulgaria (Application no. 39015/97) 19 May 2004(Friendly settlement)

Жалбата е свързана с отмяната на правото на пребиваване на територията на страната на жалбоподателите – австрийски граждани, поради принадлежността им към нетрадиционното изповедание „Свидетели на Йехова” заради съображения, свързани с  националната сигурност. След подписано приятелско споразумение между страните, което Съдът одобрява, с решението си от 19 май 2004 г. той прекратява производството и заличава жалбата от списъка на делата.

Author

Write A Comment