Case of  Mitev v. Bulgaria  (Application no. 40063/98) 22 December 2004

Съдът  установява 5 нарушения на чл. 5:

1. Нарушение на чл. 5§1 поради това, че жалбоподателят е бил задържан незаконно в

периода между 25 септември и 23 октомври 1997г., дължащо се на недоразумения

между отделните институции;

2. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че «властите не са изразили загриженост от факта, че грешките на следователите и прокурорите са довели до дългото задържане на жалбоподателя на етапа на досъдебното производство« (§109);

3.Нарушение на чл. 5§4 поради несвоевременно разглеждане на жалба срещу постановената мярка за неотклонение от съда;

4. Нарушение на чл. 5§5 поради липса на възможност във вътрешното право за присъждане на обезщетение в  случаите на незаконно задържане.

Съдът установява две нарушения на чл. 6§1 във връзка с прекомерната продължителност на двата наказателни процеса срещу жалбоподателя, както и нарушение  на чл. 13.

Author

Write A Comment