Case of  Mitev v. Bulgaria  (Application no. 40063/98) 22 December 2004

Съдът установява две нарушения на чл. 6§1 във връзка с прекомерната продължителност на двата наказателни процеса срещу жалбоподателя, както и нарушение  на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешно-правно средство за защита.

Съдът установява и 5 нарушения на чл. 5

Author

Write A Comment