Case of Navushtanov v. Bulgaria (Application no. 57847/00), 24 May 2007

Жалбоподателят е бил задържан в помещенията на Велинградския следствен арест от 5 октомври 1999 г. до 7 февруари 2000г., след което бил преместен в Пазарджишкия затвор. Той повдига оплакване по повод лошите битови условия в двете места за задържане, които според него са нарушили правото му да не бъде подлаган на унизително отношение.  Правителството е оспорило твърденията само по отношение Пазарджишкия затвор и е представило доклад от директора на това пенитенциарно заведение. Съдът констатира, че не са представени никакви документи или обяснения от страна на властите по отношение на условията във Велинградския следствен арест, поради което той основава заключенията си единствено на твърденията на жалбоподателя и на официалните доклади на Комитета по изтезанията, макар че в него не се съдържа информация точно за този следствен арест. Съдът приема за достоверно твърдението, че жалбоподателят е бил задържан в килия, в която нямало свеж въздух и тя е била нехигиенична. Той също така е нямал възможност за дейности на открито и на закрито и връзката с външния свят е била много ограничена. Освен това, осигуряваната в този арест храна не отговаряла на нормалната. Поради това Съдът намира нарушение на чл. 3 поради лошите условия, при които е бил поставен жалбоподателя само във Велинградския следствен арест.

Наред с това той констатира: две нарушения на чл. 5§3 поради неизправянето на жалбоподателя веднага пред съд или друг надлежен орган и поради неговото продължително задържане;  нарушение на чл. 5§4 поради ограничения обсег и естество на съдебния контрол върху законността на задържането на жалбоподателя, както и нарушение на чл. 5§5, тъй като жалбоподателят не е имал изпълнимо право на обезщетение за това, че е бил обект на арест, или задържане

Author

Write A Comment