Case of Nikolov v. Bulgaria (Application no. 38884/97), 30 January 2003

Съдът установява пет нарушения на чл. 5:

1. Нарушение на чл. 5§1 във връзка със задържането на жалбоподателя между 16 и  23 септември 1997 г. (когато съдът заменя мярката за неотклонение „задържане под стража” с „поставяне под надзор на родителите”), тъй като съдилищата са тълкували закона в смисъл, че промяната на мярката може да бъде реализирана едва след представяне на подписана декларация поне от единия родител

2. Две нарушения на чл. 5§3 – а) поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна; б) поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна.

3. Две нарушения на чл. 5§4 – а) поради ненавременното и забавено разглеждане на жалбата на жалбоподателя срещу мярката му за неотклонение „задържане под стража”, б) както и поради отказа на властите да предоставят делото на неговия адвокат.

Author

Write A Comment