Case of Nikolova  v. Bulgaria (No. 2) (Application no. 40896/98), 30 September 2004

Съдът намира, че е налице нарушение на правото на жалбоподателката по член 5§ 3 от Конвенцията на гледане на делото й в разумен срок или освобождаване преди това.Съдът установява нарушение и на чл. 5§4, доколкото домашният арест също представлява лишаване от свобода по смисъла на член 5 от Конвенцията, поради което тя следвало да има достъп до процедурата “habeas corpus”.

Съдът установява нарушение и на чл. 6  от Конвенцията.

Author

Write A Comment