Case of Ognianova and Choban v. Bulgaria (Application no. 46317/99), 23 February 2006

Жалбоподателките – жената, с която пострадалият е живял във фактическо съжителство и неговата майка, повдигат оплакване, че г-н Стефанов е бил арестуван и задържан без съответна заповед за това – в нарушение на националния закон. Оплакват се също, че този аспект на случая не е бил съответно разследван от властите.

Съдът отбелязва, че тъй като разследването не е установило фактите, отнасящи се до задържането на г-н Стефанов и не е събрало каквито и да е документи за това, не е ясно на какво правно основание от националния закон той е бил задържан, ако има такова. Правителството също не е дало каквото и да е обяснение в това отношение. Съдът заключава, че лишаването на г-н Стефанов от свобода не е било “законно” по смисъла на член 5 § 1 c) от Конвенцията.

По повод неизяснените обстоятелства около смъртта му, когато „скочил от втория етаж на полицейското управление в Казанлък, Съдът установява две самостоятелни нарушения на чл. 2, както и на чл. 13 във вр. с чл. 2.Той намира нарушение и на чл. 3 в неговите материални аспекти.

Author

Write A Comment