Case of Ognianova and Choban v. Bulgaria (Application no. 46317/99), 23 February 2006

На 6 юни 1993 г. година около 2 часа след полунощ г-н Стефанов починал след като предишния ден паднал от прозореца на третия етаж   на полицейското управление в град Казанлък. По тялото му били намерени многобройни наранявания. Последвалото разследване приключило със заключение, че той е скочил доброволно от прозореца на стаята, където бил заведен за разпит, както и че всички наранявания са в резултат ог падането.

Жалбата е депозирана от жената, която е живяла с пострадалия на съпружески начала и неговата майка.

Съдът намира, че правителството не е дало приемливо обяснение за   смъртта и за нараняванията на г-н Стефанов по време на задържането му в полицейското управление в Казанлък, както и че държавата носи отговорност за тази смърт. Следователно, в това отношение е налице нарушение на член 2 от Конвенцията в неговите материални аспекти.

Съдът установява нарушение  и на задълженията на  държавата  да проведе ефективно разследване на смъртта на г-н Стефанов, поради което приема, че е налице и второ нарушение на чл. 2 в неговите процесуални аспекти.

Жалбоподателките са подвигнали оплаквания и за това, че преди да падне от прозореца на полицейското управление г-н Стефанов е бил малтретиран, тъй като по цялото му тяло са намерени редица следи от наранявания, неприсъщи да са получени в резултат на падането.

Съдът изтъква, че доколкото е установил нарушение на чл. 2, не намира за необходимо да се произнася самостоятелно относно оплакванията по чл.3.

Съдът установява нарушение и на чл. 5§1с, както и на чл. 13 във връзка с нарушението по чл. 2, тъй като са имали защитимо оплакване по този текст.

Author

Write A Comment